Jeg vil være leder – En dag bliver jeg en god leder


 • Jeg vil være en empatisk og engageret leder, der vil skabe resultater via motiverede medarbejdere.
 • Jeg vil vise mine medarbejdere tillid.
 • Jeg vil belønne dem når de har gjort det godt.
 • Jeg vil sørge for at de udvikler sig og føler at de flytter sig hele tiden.
 • Jeg vil udfordre deres grænser og give dem mulighed for at udvikle sig.
 • Jeg vil sørge for at de har det godt socialt på deres arbejde.
 • Jeg vil give dem de nødvendige redskaber for at få det godt.
 • Jeg vil lytte til dem, og inkludere dem i de beslutninger, der har betydning for dem, så de føler sig værdsat, og så de føler sig som en del af firmaet.
 • Jeg vil motivere dem til at tage ansvar, og stræbe efter mere og altid dygtiggøre sig.
 • Jeg vil være ærlig og kontant, så de aldrig er i tvivl om hvor de har mig.
 • Jeg vil interessere mig for dem, lære dem godt at kende, så jeg kender deres styrker og svagheder og kan agere ud fra det.
 • Jeg vil respektere at de har et andet liv ved siden af deres arbejde.
 • Jeg vil give dem æren for det arbejde de udføre og fortælle andre om deres dygtighed.

Nu vil nogle leder måske kalde mig naiv og grine af min fremtidige ledelsesstil. Men kære ledere, den type af leder, som jeg beskriver herover, det er den, som jeg selv har haft mest respekt for, lært mest af og blevet motiveret mest af.

Derfor er det præcis den type leder jeg vil være.

Lederuddannelse? – min erfaring efter 19 år på arbejdsmarkedet viser mig, at 95 % af dem der bliver ledere, bliver det med god timing og tilfældigheder.

Jeg har næsten 40 år tilbage på arbejdsmarkedet, måske mere hvis pensionsalderen hæves yderligere. Jeg regner derfor med, at jeg nok skal nå mit mål om at blive leder.

Kære netværk, hvad mener I jeg skal gøre for at komme tættere på dette mål?

Jeg vil være leder – en dag bliver jeg en god leder.