Hvorfor klynker Bornholmerne over en lukket motorvej?


Forstå hvorfor Bornholmerne klynker over den lukkede passage igennem Sverige på bare 5 minutter.

Bornholmerne er dybt frustrerede over at deres hovedvej igennem Sverige er lukket, men de møder meget lidt forståelse fra resten af den Danske befolkning. Det ses tydeligt i diverse debatter på nettet og i TV, men også når man ser på den måde vores politikere omtaler og negligere nedlukningen.

Lidt forhistorie
Bornholm er udkants Danmark og det kan øen ikke komme udenom. Det betyder for mange lave indkomster og høj ledighed. En af Bornholms største industrier er turisme og som det er med turisme i Danmark så kan man kun tjene penge på det i sommerhalvåret. En stor del af Bornholmerne er beskæftiget med turisme og kan derfor kun arbejde og tjene penge halvdelen af året.

For lidt mere end 20 år siden havde Bornholm en natfærge til passagerer der sejlede direkte til Københavns havn vad Langelinie. Her skulle dog bygges nyt så de daværende politikere nedlagde Bornholmernes kajplads i København. Med den nye Øresundsbro der for alvor bandt Danmark og Sverige sammen så ville stort set alt transport til og fra Bornholm let kunne føres igennem Sverige. Man sørgede endda for at Bornholmerne fik nogle gode hurtige katamaranfærger så turen kunne gøres på under 3 timer og derved gøre det attraktivt at bo, drive forretning og arbejde på Bornholm, der nu var tæt forbundet med København. Nogen vil påstå at det også handlede om, at Bornholmernes rejse til og fra øen gerne skulle være med til at finansiere den nye dyre Øresundsbro…

Med i gave fik Bornholmerne også en færge til godstransport der sejlede direkte til Køge, det var jo så let for alt det gods der skulle videre ud i landet. Bornholmerne fik ikke noget valg, det hele blev trukket ned over hovedet på dem af de daværende politikere og spurgte man den almindelige bornholmer på gaden så ville de langt hellere have beholdt deres natfærge til København.

Sverige lukker og alle fra resten af Danmark siger: ”I kan da bare flyve eller tage over Køge, hvad piver I for?”
Bornholm er som sagt udkant, det betyder også at der er meget vi ikke har, kompetencer der mangler, ting der skal leveres, specialister på diverse områder der skal til og fra øen hele tiden. Og det er langt fra kun i sundhedssektoren at der skal bruges folk for den øvrige del af Danmark.

Her er problemstillingerne ved den lukkede grænse over Sverige.

  • Godsfærgen til Køge sejler kun én gang i døgnet og der er slet ikke kapacitet nok til alle de mennesker der skal med. Er der eks. farligt gods med færgen må der stort set ikke være pasagere med. Mange kan ikke få billetter.
  • Det tager 5,5 timer at sejle til Køge og en halv time at komme videre til København. Det er altså dobbelt så lang tid som over Sverige og dybt uholdbart for pendlere og andre der skal over og arbejde på Bornholm.
  • Hurtigfærgerne kan ikke sættes ind på Køgeruten da de ikke kan lægge til kaj i Køge da her ikke er bygget kaj til den type færger.
  • Bornholmslinjen har en reservefærge, Povl Anker, der er til passagerer og kan lægge til i Køge, men det private firma Bornholmslinjen bestemmer suverænt om de vil sætte den færge ind eller ej, til trods for at de får én million af staten om dagen for at betjene besejlingen af Bornholm. Det synes de ikke har kunnet betale sig indtil nu.
  • Du kan ikke have bilen med i flyet, så kan du ikke komme med færge kan du stort det ikke have noget med og din transport er yderst begrænset. Som udkantsområde så kører bussen i disse tider kun én gang i timen og offentlig transport er ikke noget Bornholm er særlig dygtig til. Slet ikke om vinteren.
  • Flyet er dyrt at tage. En familie på 5 kunne komme over Sverige for en pris på ca. 500 kr. Med fly er det mere omkring 3.000 kr… oneway.

Men det største problem er usikkerheden…

  • Usikkerheden skræmmer de vigtige turister væk. Hvem tør booke en ferie på Bornholm til sommer når de står med den usikkerhed at Svenskerne når som helst og uden varsel kan lukke ned for trafikken og derved gøre turen meget lang og besværlig eller helt umulig at gennemføre. Den usikkerhed skal lægges oven i den generelle usikkerhed omkring corona som alle andre også skal slås med.

For Bornholmerne der lider under de samme restriktioner som resten af landet er det her bare med til at gøre udfordringerne endnu større.

Situationen er dybt uholdbar for Bornholm
Man skal forstå at det ikke er den svenske regering Bornholmerne er sure på. De gør jo bare hvad de har ret til for at beskytte sig selv og deres befolkning. Nej, Bornholmerne er sure på de politikere der dengang for 20 år siden trak en rute igennem et andet land ned over hovedet på dem. En rute som de glemte at sikre altid, stod åben.

Bornholmerne ønsker en sikker fast forbindelse til resten af landet, ligesom alle andre har krav på
Den situation vi står i lige nu, svarer til at man lukker Storebæltsbroen ned for alle andre end dem der bor på Fyn. Kom du fra København og skulle du til Odense så skulle du køre til Odden og tage færgen til Aarhus og køre ned til Odense derfra. Og omvendt når du skulle hjem. Hvor længe mon man ville finde sig i det?

Appellen til de danske ministre fra Bornholmerne er
Tag os nu alvorligt, forstå nu at det har en kæmpestor betydning. Få nu lavet en juridisk bindende aftale med Sverige der sikrer at der altid er en åben korridor for transit til og fra Bornholm. I ved den aftale I glemte at lave for 20 år siden fordi Øresundssamarbejdet bare var supergodt.

Hvis du efter at have læst det her stadig ikke kan se problemet så har du nok aldrig prøvet at bo på en ø – prøv det, her er virkelig dejligt.

Stødt Bornholm og Bornholmerne og book din sommerferie på Bornholm nu lige her.